Fremmedstoffer i mat - håndbok (FHI)

Lenke: Fremmedstoffer i mat - håndbok (FHI)

Original tittel: Håndbok for fremmedstoffer i mat

Description:

Håndboken tar for seg naturlige toksiner og ulike grupper av fremmedstoffer som kan forekomme i mat.

 

Sist faglig oppdatert: 15.03.2019

Tema: Samfunnsmedisin og folkehelse, Kostholdsråd

Emner: Forebygging

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk