Kosthold, ernæring og fysisk aktivitet - Anbefalinger

Lenke: Kosthold, ernæring og fysisk aktivitet - Anbefalinger

Description:

De norske anbefalingene er hovedsakelig laget på grunnlag av rapporten «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer» av Nasjonalt råd for ernæring i 2011 og Nordic Nutrition Recommendations 2012 (NNR 2012) fra Nordisk Ministerråd i 2014.

Tema: Fysio- og ergoterapi, Allmennmedisin, Ernæring

Emner: Fysisk aktivitet, Ernæring

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk