Etikk i helsetjenesten

Lenke: Etikk i helsetjenesten

Description:

Manualen omhandler bl.a. organisering og sammensetning av de etiske komiteene, drøfting av saker og habilitetsspørsmål.

Først publisert: 23.01.2008

Sist faglig oppdatert: 22.03.2021

Tema: Etikk

Emner: Etikk

Dokumenttype: Retningslinjer

Språk: Norsk