Internasjonale etiske retningslinjer for jordmødre

Lenke: Internasjonale etiske retningslinjer for jordmødre

Description:

Den norske jordmorforenings (Dnjs) landsmøte vedtok i 2005 å slutte seg til International Confederation of Midwives (ICM)’s «International Code of Ethics for Midwives». Retningslinjene er oversatt til norsk av Faglig etisk utvalg i Dnj

Retningslinjene omhandler relasjoner i jordmortjenesten, utøvelse av jordmorfaget og jordmødres faglige ansvar i tillegg til kunnskaps- og praksisutvikling i jordmorfaget.

Først publisert: 23.01.2008

Sist faglig oppdatert: 22.03.2021

Tema: Gynekologi og fødsel, Etikk

Emner: Etikk

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: International Confederation of Midwives

Språk: Norsk