Etiske retningslinjer for medlemmer av Helsesekretærforbundet

Lenke: Etiske retningslinjer for medlemmer av Helsesekretærforbundet

Description:

Retningslinjene omhandler bl.a. forhold til pasient, andre helsearbeidere, taushetsplikt og faglig nivå.

Først publisert: 01.06.2009

Sist faglig oppdatert: 22.03.2021

Tema: Etikk

Emner: Etikk

Dokumenttype: Retningslinjer

Språk: Norsk