Etiske retningslinjer for medlemmer av NFMF, Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Lenke: Etiske retningslinjer for medlemmer av NFMF, Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Description:

Retningslinjene omhandler bl.a. forhold til pasienter, arbeidsgiver og kolleger.

Først publisert: 24.01.2008

Sist faglig oppdatert: 02.10.2018

Tema: Etikk

Emner: Etikk

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk forening for medisinsk fysikk

Språk: Norsk