Forskningsetisk sjekkliste

Lenke: Forskningsetisk sjekkliste

Description:

Listen er uavhengig av fagområde og oppsummerer det som Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) anser er viktigst å avklare i forbindelse med et forskningsprosjekt.

Tema: Etikk

Emner: Etikk, Forskning

Dokumenttype: Nasjonal veileder

Utgiver: De nasjonale forskningsetiske komiteer

Språk: Norsk