Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere

Lenke: Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere

Description:

Retningslinjene finnes både på norsk og engelsk. De omhandler bl.a. forhold til pasienter, pårørende og medarbeidere i tillegg til profesjonen, arbeidssted og samfunn.  

Først publisert: 23.01.2008

Sist faglig oppdatert: 22.03.2021

Tema: Etikk

Emner: Arbeidsforhold

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Språk: Norsk