Hysterektomi - Referenceprogrammet for hysterektomi på benign indikation

Lenke: Hysterektomi - Referenceprogrammet for hysterektomi på benign indikation

Description:

Referanseprogrammet omhandler følgende:

  • Indikasjoner for hysterektomi
  • Operasjonsmetoder
  • Antibiotikaprofylakse og tromboseprofylakse
  • Anestesi og postoperativ smertebehandling
  • Pleieperspektiv og pasienttilfredshet
  • Økonomiske overveielser

Først publisert: 13.03.2008

Sist faglig oppdatert: 27.05.2019

Tema: Gynekologi og fødsel

Emner: Gynekologi og fødsel

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Sundhedsstyrelsen - Danmark

Språk: Dansk