Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen

Lenke: Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen

Description:

Retningslinjene omhandler både bruk av ultralyd i den alminnelige svangerskapsomsorgen og i forbindelse med fosterdiagnostikk (undersøkelse av føtale celler, foster eller en gravid kvinne med det formål å få informasjon om fosterets genetiske egenskaper eller for å påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret).

Tema: Gynekologi og fødsel

Emner: Graviditet

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Norsk gynekologisk forening

Språk: Norsk