Pacemaker- og hjertestarter-behandling (European Society of Cardiology)

Lenke: Pacemaker- og hjertestarter-behandling (European Society of Cardiology)

Korttittel: Guidelines on cardiac pacing and CRT

Original tittel: 2021 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy

Tema: Hjerte og kar

Emner: Hjerte og kar

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: European Society of Cardiology

Språk: English