Forebygging av hjerte- og karsykdommer (European Society of Cardiology)

Lenke: Forebygging av hjerte- og karsykdommer (European Society of Cardiology)

Korttittel: Guidelines on cardiovascular disease prevention

Original tittel: 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice

Tema: Rus og avhengighet, Ernæring, Hjerte og kar

Emner: Hjerte og kar

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: European Society of Cardiology

Språk: English