Hjerte- og karsykdommer under svangerskapet (European Society of Cardiology)

Lenke: Hjerte- og karsykdommer under svangerskapet (European Society of Cardiology)

Korttittel: Guidelines on Management of Cardiovascular Diseases during Pregnancy

Original tittel: Cardiovascular Diseases during Pregnancy (Management of) Guidelines

Description:

Kvalitetsutvalget i NCS har vurdert retningslinjene og styret har tilsluttet seg dem, med noen reservasjoner: 

Kvalitetsutvalgets vurdering, møtedato 26.02.2019

Hovedpunktene i de nye guidelines for hjertesyke gravide er godt oppsummert av fagekspertene ovenfor. Kvalitetsutvalget vil for egen del påpeke følgende:

  1. ESC Guidelines 2018 anbefaler bruk av mWHO-klassifikasjon, som gir en oversiktlig risikostratifisering for maternell risiko ved ulike typer hjertefeil og svangerskap. Det vektlegges prekonsepsjonell vurdering av alle kvinner med erkjent hjertefeil.
  2. Kvalitetsutvalget støtter de norske fagekspertenes initiativ for å få nasjonale retningslinjer vedrørende antikoagulasjon hos gravide med mekaniske hjerteklaffer. Valget mellom LMWH med måling av faktor Xa-aktivitet, eller VKA, bør tas av regionale eller nasjonale svangerskapsteam.
  3. Bromokriptin er tatt inn i guidelines for behandling av peripartum-kardiomyopati, men dette har hittil vært lite benyttet i Norge. Erfaringer med preparatet bør systematiseres i studier eller registre.

Med disse kommentarer anbefaler vi at NCS gir sin tilslutning til de oppdaterte retningslinjene.

Tema: Gynekologi og fødsel, Hjerte og kar

Emner: Hjerte og kar, Graviditet

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: European Society of Cardiology

Språk: English