Diabetes, prediabetes og hjerte-/karsykdommer (European Society of Cardiology)

Lenke: Diabetes, prediabetes og hjerte-/karsykdommer (European Society of Cardiology)

Korttittel: Guidelines on Diabetes, Pre-Diabetes and Cardiovascular Diseases

Original tittel: 2019 Guidelines on Diabetes, Pre-Diabetes and Cardiovascular Diseases developed in collaboration with the EASD

Description:

Hensikten med retningslinjene er å bedre behandlingen av pasienter med kjent diabetes og pasienter med økt risiko for diabetes og kardiovaskulær sykdom hos disse pasientene. Retningslinjer er utarbeidet av European Society of Cardiology.

Hovedbudskapet i anbefalingene er oppsummert i en algoritme som vektlegger diabetes og koronarsykdom som "søskensykdommer".

Tema: Hjerte og kar

Emner: Hjerte og kar, Diabetes

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: European Society of Cardiology

Språk: Norsk