Ikke-hjerteoperasjon (European Society of Cardiology)

Lenke: Ikke-hjerteoperasjon (European Society of Cardiology)

Korttittel: Guidelines on non-cardiac surgery

Original tittel: ESC Guidelines on cardiovascular assessment and management of patients undergoing non-cardiac surgery

Description:

Retningslinjer for risikovurdering ved ikke-koronar kirurgi.

Tema: Kirurgi, Hjerte og kar

Emner: Kirurgi

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: European Society of Cardiology

Språk: English