Hjerte- og karsykdommer (Legemiddelhåndboka)

Lenke: Hjerte- og karsykdommer (Legemiddelhåndboka)

Description:

Terapikapittelet omfatter en rekke tilstander innen fagfeltet – også hastebehandling

Tema: Blod, Hjerte og kar

Emner: Embolisme, Hjerteinfarkt, Hjertestans, Hjertesvikt

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk