Behandling av hjertesvikt med medisinsk utstyr (European Society of Cardiology)

Lenke: Behandling av hjertesvikt med medisinsk utstyr (European Society of Cardiology)

Korttittel: Device Therapy in Heart Failure Guidelines

Original tittel: Device Therapy in Heart Failure Guidelines (Focused Update)

Tema: Hjerte og kar

Emner: Hjertesvikt

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: European Society of Cardiology

Språk: English