Idrett og hjerte-/karsykdom (European Society of Cardiology)

Lenke: Idrett og hjerte-/karsykdom (European Society of Cardiology)

Korttittel: Guidelines on Sports Cardiology and Exercise in Cardiovascular Disease

Original tittel: 2020 ESC Guidelines on Sports Cardiology and Exercise in Patients with Cardiovascular Disease

Tema: Hjerte og kar

Emner: Fysisk aktivitet, Medfødt hjertefeil

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: European Society of Cardiology

Språk: English