Kroniske sirkulasjonssyndromer (European Society of Cardiology)

Lenke: Kroniske sirkulasjonssyndromer (European Society of Cardiology)

Korttittel: Guidelines on Chronic Coronary Syndromes

Original tittel: 2019 Guidelines on Chronic Coronary Syndromes

Tema: Hjerte og kar

Emner: Hjerte og kar

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: European Society of Cardiology

Språk: English