Tromboseprofylakse (Norsk Selskap for Trombose og Hemostase)

Lenke: Tromboseprofylakse (Norsk Selskap for Trombose og Hemostase)

Original tittel: Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse - 2020

Tema: Allmennmedisin, Blod, Legemidler, Hjerte og kar

Emner: Legemidler, Hjerte og kar

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Den norske legeforening

Språk: Norsk