Trykksår - forebygging

Lenke: Trykksår - forebygging

Description:

Kortutgave som oppsummerer kunnskapsbaserte retningslinjer for forebygging og behandling av trykksår på dansk.

Tema: Eldre, Hud

Emner: Sårbehandling, Hud

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), National Pressure Ulcer Advisory Panel, Pan Pacific Pressure Injury Alliance

Språk: Dansk