Metodebøker for helsetjenesten

Lenke: Metodebøker for helsetjenesten

Description:

Metodebøker for behandling på sykehus. Samling av metodebøker for de ulike helseforetakene og regionale helseforetak. 

Tema: Indremedisin

Emner: Indremedisin

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: De regionale helseforetakene

Språk: Norsk