Basale smittevernrutiner - veileder (FHI)

Lenke: Basale smittevernrutiner - veileder (FHI)

Original tittel: Veileder for basale smittevernrutiner

Description:

Veilederen beskriver grunnleggende smitteforebyggende tiltak som skal benyttes av alt helsepersonell, innen alle grener av helsetjenesten, i møte med alle pasienter, uavhengig av smittestatus.

 

Først publisert: 27.04.2022

Tema: Samfunnsmedisin og folkehelse, Smittevern

Emner: Smittevern

Dokumenttype: Nasjonal veileder, Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk