MRSA-veilederen

Lenke: MRSA-veilederen

Description:

MRSA-veilederen gir nasjonale anbefalinger for smitteverntiltak som forebygger spredning av meticillinresistente gule stafylokokker i helsetjenesten. I tillegg har veilederen en bakgrunnsdel som gir generell omtale av MRSA samt en gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for hovedtiltakene i veilederen og en sammenligning av MRSA-tiltak i lavendemiske land.

Se også kapittel om Stafylokokkinfeksjoner (inkl. MRSA-infeksjoner) - veileder for helsepersonell i Smittevernveilederen. 

Tema: Allmennmedisin, Samfunnsmedisin og folkehelse, Smittevern

Emner: Smittevern

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk