Smittevern - Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta

Lenke: Smittevern - Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta

Description:

Rettleiaren har som føremål å hindre smitte og utvikling av infeksjonar i helseinstitusjonar og byggjer på forskrift av 17. juni 2005 nr. 610 om smittevern i helsetenesta.

Først publisert: 14.09.2007

Sist faglig oppdatert: 31.01.2017

Tema: Samfunnsmedisin og folkehelse, Smittevern

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk