Nukleærmedisinske prosedyrer (forelesninger)

Lenke: Nukleærmedisinske prosedyrer (forelesninger)

Description:

Nukleærmedisinske forelesninger av prof. Martin Biermann ved Universitet i Bergen.

Først publisert: 25.08.2008

Sist faglig oppdatert: 12.02.2016

Tema: Radiologi og nukleærmedisin

Dokumenttype: Verktøy

Språk: Norsk