Radiologi og nukleærmedisin - Terapikapittel T24

Lenke: Radiologi og nukleærmedisin - Terapikapittel T24

Description:

Terapikapittelet omhandler radiologi (intervensjonsradiologi, magnetisk resonanstomografi, røntgenundersøkelser og ultralydundersøkelser), nukleærmedisinsk diagnostikk og behandling.

Først publisert: 07.06.2009

Sist faglig oppdatert: 12.02.2016

Tema: Radiologi og nukleærmedisin

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk