Biologisk materiale - Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale - praktisk veileder

Lenke: Biologisk materiale - Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale - praktisk veileder

Description:

En kortfattet, praktisk veiledning for forsendelser av smittefarlig biologisk materiale som gjøres via landtransport, lufttransport og postforsendelser. Den omhandler regelverk, klassifisering, emballering, merking og dokumentasjon i tillegg til opplæring og kompetanse. Avslutningsvis i dokumentet finnes en tabellarisk oppsummering.

Først publisert: 30.07.2008

Sist faglig oppdatert: 15.02.2022

Tema: Laboratoriemedisin

Dokumenttype: Veiledere

Språk: Norsk