Helsefarlige kjemiske stoffer - håndbok (FHI)

Lenke: Helsefarlige kjemiske stoffer - håndbok (FHI)

Original tittel: Håndbok om helsefarlige kjemiske stoffer

Description:

Nyttig i arbeid innen miljørettet helsevern. Du kan lese om ulike sentrale elementer innen fare- og risikovurdering av kjemikalier.

Først publisert: 29.09.2020

Sist faglig oppdatert: 29.09.2020

Tema: Miljø, Laboratoriemedisin

Emner: Forurensning, Laboratoriemedisin, Helsefremmende og forebyggende tiltak, Kjemiske hendelser (C)

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk