Medisinsk biokjemi - Nasjonal brukerhåndbok

Lenke: Medisinsk biokjemi - Nasjonal brukerhåndbok

Description:

Gir oversikt over de viktigste undersøkelsene som utføres ved medisinsk-biokjemiske laboratorier, indikasjonene for testene, tolkningen av resultatene, pasientforberedelse og prøvetaking.

Boken er også tilgjengelig i en app-versjon.

Tema: Allmennmedisin, Laboratoriemedisin, Legemidler

Emner: Farmakologi, Laboratoriemedisin, Blod og lymfe

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi

Språk: Norsk