Reseptformidlerforskriften

Lenke: Reseptformidlerforskriften

Original tittel: Forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter

Tema: Legemidler

Dokumenttype: Forskrifter

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Språk: Norsk