Trafikk, risikofylt arbeid og legemidler - Norsk legemiddelhåndbok

Lenke: Trafikk, risikofylt arbeid og legemidler - Norsk legemiddelhåndbok

Description:

Generelt kapittel.

Tema: Legemiddelovervåkning, Trygg legemiddelbruk, Legemidler

Emner: Bilkjøring, Bivirkninger

Dokumenttype: Nasjonale faglige råd

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk