Hoftebrudd (Legeforeningen)

Lenke: Hoftebrudd (Legeforeningen)

Korttittel: Hoftebrudd (2018)

Original tittel: Tverrfaglig behandling av hoftebrudd

Description:

En arbeidsgruppe med spesialister i geriatri, ortopedi og anestesiologi har i fellesskap utarbeidet norske retningslinjer for tverrfaglig behandling av pasienter med hoftebrudd.

Tema: Eldre, Muskel og skjelett

Emner: Ortopedi, Muskel og skjelett

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Den norske legeforening, Norsk anestesiologisk forening (NAF), Norsk geriatrisk forening

Språk: Norsk