Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer

Lenke: Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer

Description:

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) har
utviklet denne veilederen innen fagfeltet revmatisk sykdom og svangerskap. Målgruppen for veilederen er medisinsk faglig personell.

Først publisert: 15.11.2010

Sist faglig oppdatert: 03.01.2019

Tema: Gynekologi og fødsel, Muskel og skjelett

Emner: Revmatologi, Graviditet

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: St Olavs Hospital

Språk: Norsk