Epilepsi - Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi

Lenke: Epilepsi - Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi

Description:

Konsensusrapporten omhandler bl.a. pubertet, prevensjon, svangerskap, amming, seksualitet og klimakteriet hos kvinner som har epilepsi. Den beskriver også hormonelle effekter av antiepileptika.

Først publisert: 21.02.2018

Sist faglig oppdatert: 21.02.2018

Tema: Nevrologi

Emner: Epilepsi, Kvinner

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Den norske legeforening

Språk: Norsk