Parkinsons sykdom - Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling av Parkinsons sykdom

Lenke: Parkinsons sykdom - Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling av Parkinsons sykdom

Description:

Den første delen gir en oversikt over hvordan tilbudet til de med Parkinson burde være i Norge i dag og er beregnet for politikere og beslutningstakere. Denne andre delen er veileder til alle som har interesse og vil lære mer om Parkinsons sykdom. Krever innlogging.

Tema: Nevrologi, Eldre

Emner: Parkinsons sykdom, Nevrologi

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk Helseinformatikk (NHI)

Språk: Norsk