Nevropsykologi - Veileder i klinisk nevropsykologi

Lenke: Nevropsykologi - Veileder i klinisk nevropsykologi

Description:

Veilederen gir retningslinjer for nevropsykologisk utredning og behandling av barn og voksne med påviste eller antatte medfødte eller ervervede hjerneskader, -sykdommer eller - dysfunksjoner. Veilederen er tenkt forevist oppdragsgivere, offentlige myndigheter, brukere eller andre som ønsker informasjon om nevropsykologers faglige kompetanse og hvilke krav som skal stilles til en slik undersøkelse, rapport og eventuell behandling. Den er også tenkt som støtte for nevropsykologers praksis.

Først publisert: 12.03.2008

Sist faglig oppdatert: 28.08.2015

Tema: Nevrologi

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere

Utgiver: Norsk Nevropsykologisk Forening

Språk: Norsk