Clinical Practice Guidelines, American Academy of Otolaryngology

Lenke: Clinical Practice Guidelines, American Academy of Otolaryngology

Description:

American Academy of Otolaryngology lager mange kliniske retningslinjer som gjelder tilstander i øret. 

Intro:

  • Tympanostomy Tubes in Children (Update)
  • Opioid Prescribing for Analgesia After Common Otolaryngology Operations
  • Ménière’s Disease
  • Nosebleed (Epistaxis)
  • Sudden Hearing Loss – Update
  • Tonsillectomy in Children – Update

Tema: Øre, nese og hals

Emner: Øre, nese og hals

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere

Språk: English