Øyesykdommer - T7, Legemiddelhåndboka

Lenke: Øyesykdommer - T7, Legemiddelhåndboka

Description:

Terapikapittelet omhandler etiologi, symptomer, diagnostikk og behandling av en rekke sykdommer og skader innen oftalmologien. I tillegg er hastebehandling for følgende lidelser beskrevet:

  • Øyets omgivelser og øyelokk
  • Konjunktiva
  • Kornea
  • Sklera
  • Iris og corpus ciliare
  • Linsen
  • Netthinne, årehinne og synsnerve
  • Glaukom (grønn stær)
  • Øyeskader

Tema: Legemidler, Øye

Emner: Øye

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk