Alvorlige personlighetsforstyrrelser. I: Veileder for barne- og ungdomspsykiatri

Lenke: Alvorlige personlighetsforstyrrelser. I: Veileder for barne- og ungdomspsykiatri

Først publisert: 21.03.2019

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Personlighetsforstyrrelser

Emner: Barn og unge, Personlighetsforstyrrelser

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Språk: Norsk