Alvorlige personlighetsforstyrrelser. I: Veileder for barne- og ungdomspsykiatri

Lenke: Alvorlige personlighetsforstyrrelser. I: Veileder for barne- og ungdomspsykiatri

Først publisert: 03.12.2015

Sist faglig oppdatert: 05.02.2020

Tema: Barn og unge, Barn og unges psykiske helse, Personlighetsforstyrrelser

Emner: Psykisk helse, Personlighetsforstyrrelser

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Språk: Norsk