Arbeid med enslige mindreårige - en håndbok for kommunene

Lenke: Arbeid med enslige mindreårige - en håndbok for kommunene

Description:

Håndboka er bygd opp ut ifra et helhetlig blikk på barnets tid i Norge. Dette betyr at håndboken først omtaler de internasjonale rammene for arbeidet med enslige mindreårige, deretter de nasjonale rammene og det som er felles, uavhengig av barnets oppholdsstatus, samt ulike økonomiske virkemidler og tilskuddsordninger. Deretter beskrives kort asylsøkerfasen, kartlegging og forberedelse til bosetting og arbeidet i bosettingskommunene.

Først publisert: 30.06.2017

Tema: Barn og unges psykiske helse, Flyktninger og innvandrere, Migrasjonshelse

Emner: Barn og unge, Flyktninger og innvandrere

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Språk: Norsk