Bipolar lidelse: behandling av bipolar lidelse hos voksne, barn og ungdom, i primær- og spesialisthelsetjenesten

Lenke: Bipolar lidelse: behandling av bipolar lidelse hos voksne, barn og ungdom, i primær- og spesialisthelsetjenesten

Original tittel: Bipolar disorder: the management of bipolar disorder in adults, children and adolescents, in primary and secondary care

Først publisert: 24.09.2014

Sist faglig oppdatert: 11.02.2020

Tema: Depresjon og mani, Barn og unges psykiske helse

Emner: Barn og unge, Bipolar lidelse

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

Språk: English