Bipolare tilstander. I: Veileder for barne- og ungdomspsykiatri

Lenke: Bipolare tilstander. I: Veileder for barne- og ungdomspsykiatri

Først publisert: 03.12.2015

Sist faglig oppdatert: 21.03.2019

Tema: Depresjon og mani, Barn og unges psykiske helse

Emner: Barn og unge, Bipolar lidelse

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere

Utgiver: Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Språk: Norsk