Hvordan håndtere bekymring for at ansatte har utsatt barn for vold eller seksuelle overgrep - veileder for utarbeidelse av plan

Lenke: Hvordan håndtere bekymring for at ansatte har utsatt barn for vold eller seksuelle overgrep - veileder for utarbeidelse av plan

Description:

Erstatter veileder for krisehåndtering (2003). Den reviderte veilederen er utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet med bistand fra Utdanningsdirektoratet..

Først publisert: 08.05.2021

Tema: Barn og unges psykiske helse, Seksuell helse, Traumer, stress og overgrep

Emner: Barn og unge, Traumer, stress og overgrep

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Språk: Norsk