Individuell plan for psykisk helse (voksne)

Lenke: Individuell plan for psykisk helse (voksne)

Description:

Verktøy for planlegging samordning av tiltak og klargjøring av ansvarsforhold.

Først publisert: 03.12.2015

Sist faglig oppdatert: 12.02.2016

Språk: Norsk