Kvinners psykiske helse under svangerskap og første år etter fødsel: Identifisering, utredning og behandling

Lenke: Kvinners psykiske helse under svangerskap og første år etter fødsel: Identifisering, utredning og behandling

Original tittel: Antenatal and postnatal mental health: clinical management and service guidance

Først publisert: 03.12.2015

Sist faglig oppdatert: 27.04.2020

Tema: Kjønn og seksualitet

Emner: Graviditet, Kjønn og seksualitet

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

Språk: English