Legemiddelhåndbokas kapittel om depresjoner

Lenke: Legemiddelhåndbokas kapittel om depresjoner

Description:

Etiologi, epidemiologi, symptomer, patologi, diagnostikk, komplikasjoner, behandling, forebygging, seponnering og oppfølging.

Sist faglig oppdatert: 02.10.2022

Tema: Depresjon og mani

Emner: Depresjon

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk