Legemiddelhåndbokas kapittel om psykotiske lidelser (psykoser)

Lenke: Legemiddelhåndbokas kapittel om psykotiske lidelser (psykoser)

Først publisert: 03.12.2015

Sist faglig oppdatert: 31.05.2019

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Psykose, Schizofreni

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk