Legemiddelhåndbokas kapittel om rusmiddelbruk og avhengighetstilstander

Lenke: Legemiddelhåndbokas kapittel om rusmiddelbruk og avhengighetstilstander

Description:

Om alkohol og andre rusmidler.

Først publisert: 03.12.2015

Sist faglig oppdatert: 15.11.2019

Tema: Rus og avhengighet

Emner: Rus og avhengighet

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk