Legemiddelhåndbokas kapittel om søvnvansker

Lenke: Legemiddelhåndbokas kapittel om søvnvansker

Description:

Søvnregulering, søvnstadier etiologi og diagnostikk.

Tema: Søvnforstyrrelser

Emner: Søvnforstyrrelser

Dokumenttype: Retningslinjer, Oppslagsverk

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk